• September 23, 2023

Cytostatikabehandling – så går det tillCytostatika, som också kallas cellgifter, ges för att bota cancer eller för att bromsa upp sjukdomen. Ibland ges cytostatika för att minska risken för återfall. Här får du veta mer om hur en cytostatikabehandling går till. Du får också veta mer om vanliga biverkningar och vad som kan lindra dem.

Medicinskt ansvarig: Kathrin Wode, Överläkare i onkologi och verksamhetsutvecklare på RCC Stockholm Gotland

Source