• September 25, 2023

GVHD i etterkant av transplantasjon. Seminar om seneffekter etter blodkreft, 12.09.22GVHD i etterkant av transplantasjon, ved spesialsykepleier Jørn   Kristiansen, avdeling for Blodsykdommer ved Rikshospitalet

Source