• September 30, 2023

Konkrete erfaringer med implementeringen af systemet (online booking, planlægning, mv.)Få gratis uvildig info om it til små og mellemstore virksomheder på http://www.ibiz-center.dk

Finn er ejer af en frisørsalon. Hør om hans konkrete erfaringer med implementering af it online booking system, og hvordan systemet har lettet og effektiviseret arbejdsdagene i frisørsalonen. Du kan læse mere om kundestyringsmuligheder på http://www.ibiz-center.dk/losninger/salg-oghandel/kundestyring-crm.

IBIZ-Centeret formidler viden om it-systemer og forretningsmuligheder, og understøtter offentlige initiativer indenfor e-Business.
Målet er at effektivisere virksomhedernes daglige drift og derigennem virksomhedernes konkurrenceevne.

Source