• September 25, 2023

På gång inom njurforskningen – Webinarium 6 december 2022Kan vi restaurera skadade njurar från avlidna, och därmed avhjälpa organbristen? Vad spelar immunförsvaret för roll vid inflammation i njurarnas fina blodkärl?
Vad är tromboinflammation, och vad har det för betydelse vid njurtransplantation?
Moderator:
Peter Bárány, docent i njurmedicin, styrelseledamot i Njurfonden
Program:
Sophie Ohlsson, docent och överläkare i njurmedicin
Komplementsystemets roll vid systemisk småkärlsvaskulit
Alireza Biglarnia, docent och överläkare i transplantationskirurgi
Betydelse av tromboinflammation vid njurtransplantation
Michael Olausson, professor i transplantationskirurgi
Donation av njurar efter okontrollerat hjärtstopp

Source