• September 28, 2023

Transplantationskirurgen Johan Nordström om hur uttagsoperationen vid levande njurdonation går till.Johan Nordström transplantationskirurg vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge berättar om hur uttagsoperationen vid levande njurdonation går till.

Inslaget är inspelad i november 2022.

#organdonation #merorgandonation #levandedonation #njurtransplantation #levandenjurdonation

Source