• June 2, 2023

Unikke naturstoffer skal bekæmpe aggressiv kræftAarhus-kemiker Thomas Bjørnskov Poulsen skal undersøge, hvordan naturstoffer med en effekt mod kræft virker. Med et Lundbeckfond Fellowship på 10 mio. kr. vil han selv konstruere bedre udgaver af naturstofferne og finde de proteiner, som stofferne påvirker. Det åbner for nye muligheder for at behandle kræft.

Planter og bakterier indeholder stoffer, som kan have kræftbekæmpende egenskaber, men forskerne ved som oftest ikke, hvad der ligger bag stoffernes effekt på bl.a. kræftceller. Adjunkt Thomas B. Poulsen fra Institut for Kemi på Aarhus Universitet arbejder på at afdække, hvad det er for mekanismer der gør stofferne virksomme.

Lovende ung kemiker
Lundbeckfond Fellowship bevillingen på 10 mio. kr. gør det muligt for Thomas Bjørnskov Poulsen at udbygge sit kemiske biologi laboratorium på Aarhus Universitet ved at oprette tre nye postdoc-stillinger og to ph.d.-stillinger.

Se mere på http://www.lundbeckfonden.com

Source