• September 24, 2023

Welke belangrijke elementen bevorderen de habitat van de akkervogels?Deze video is gemaakt voor de module Agrarisch natuurbeheer –waarbij akker- en weidevogels centraal staan- die in jaar 2 wordt gegeven bij de opleiding Management van de leefomgeving HAS Den Bosch.
Deze video maakt onderdeel uit van de storymap Agrarisch Natuurbeheer.

Source